REGULAMIN DLA GRUP

§1

Organizatorem warsztatów jest:
JODEŁKA LEŚNE WARSZTATY

Anna Jodełka

ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 8/17, 24-100 Puławy

NIP: 7162727931
REGON: 383793558

§2

Uczestnikami warsztatów jest grupa dzieci, która pozostaje
pod opieką nauczycieli/wychowawców/opiekunów.

§3

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe

wypadki podczas warsztatów.

§4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub

zgubienie własności uczestników warsztatów,

jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas

pobytu na warsztatach.

§5

Koszt warsztatów dla grup wynosi od 500 zł do 750 zł.
Koszt uwarunkowany jest od ilości dzieci, tematu spotkania

oraz miejsca.
§6

Wymagana jest przedpłata w formie zadatku w wysokości 200 zł.

Płatność za Warsztaty wnosi się przelewem na konto

organizatora.
§7

W przypadku braku obecności Uczestników na Warsztatach,

uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi.

§8

W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora,
zadatek zostaje zwrócony w tej samej wysokości.

§9

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych,
np. ulewnego deszczu, burzy, silnego wiatru, warsztaty są

przeniesione na inny termin.

§10

Dane do przelewu:
Anna Jodełka

Nr konta bankowego: 55114020040000350278618630
Tytułem: leśne warsztaty, „nazwa placówki”, termin.

§ 11

Opiekun prawny dziecka wyraża zgodę / nie wyraża zgody*
na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika na
potrzeby publikacji zdjęć i filmów z urodzin na stronie
internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach

społecznościowych.

§ 12

Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z
przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego

Regulaminu.

*Niepotrzebne skreślić.