REGULAMIN DLA GRUP SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH

§1

Organizatorem warsztatów jest:
JODEŁKA LEŚNE WARSZTATY

Anna Jodełka

ul. Zjazd 22 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 7162727931
REGON: 383793558

§2

Uczestnikami warsztatów jest grupa dzieci, która pozostaje
pod opieką nauczycieli/ wychowawców/ opiekunów.

§3

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe

wypadki podczas warsztatów.

§4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub

zgubienie własności uczestników warsztatów,

jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas

pobytu na warsztatach.

§5

Koszt warsztatów dla grupy do 20 osób wynosi 800 zł. Za każde kolejne dziecko + 40 zł.

* możliwość zorganizowania ogniska w miejscach do tego wyznaczonych + 100 zł od grupy

(koszt zawiera zakup drewna, przygotowanie kijków na ognisko, rozpalenie ogniska).


§6

Zgłoszenie ostatecznej liczby dzieci uczestniczących w warsztatach musi zostać przekazane

do Organizatora nie później niż tydzień przed planowaną datą spotkania.

Po tym terminie koszt warsztatów i liczba uczestników zostaje zatwierdzona przez obie strony.

§7

W przypadku przybycia na warsztaty mniejszej liczby uczestników niż zapowiadana cena nie ulega zmianie.

§8

W przypadku przybycia większej liczby dzieci niż zapowiadana zostanie naliczona

dodatkowa opłata zgodna z cennikiem.

§9

Wymagana jest przedpłata w formie zadatku w wysokości 200 zł.

Płatność za Warsztaty wnosi się przelewem na konto organizatora.
§10

Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rezerwowanym terminem, powoduje utratę zadatku.

§11

W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora,
zadatek zostaje zwrócony w tej samej wysokości.

§12

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych,
np. ulewnego deszczu, burzy, silnego wiatru, warsztaty są przeniesione na inny termin.

§13

Dane do przelewu:
Anna Jodełka

Nr konta bankowego: 55114020040000350278618630
Tytułem: leśne warsztaty, „nazwa placówki”, termin.

§ 14

Opiekun prawny dziecka wyraża zgodę / nie wyraża zgody*
na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika na
potrzeby publikacji zdjęć i filmów z urodzin na stronie
internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach

społecznościowych.

§ 15

Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z
przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego

Regulaminu.

*Niepotrzebne skreślić.