REGULAMIN LEŚNYCH URODZIN

§1

Organizatorem urodzin jest:
JODEŁKA LEŚNE WARSZTATY

Anna Jodełka

ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 8/17, 24-100 Puławy

NIP: 7162727931
REGON: 383793558

§2

Uczestnikami urodzin jest grupa dzieci, która pozostaje pod

opieką rodziców/ opiekunów.

Uczestnicy powyżej 7 roku życia mogą pozostać pod opieką

Organizatora.
§3

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe

wypadki podczas urodzin.

§4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub

zgubienie własności uczestników urodzin,

jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas

pobytu na urodzinach.

§5

Koszt urodzin wynosi od 500 zł do 750 zł. Koszt
uwarunkowany jest od indywidualnych ustaleń.

§6

Wymagana jest przedpłata w formie zadatku w wysokości 200 zł.

Płatność wnosi się przelewem na konto Organizatora.

§7

W przypadku braku obecności Uczestników na urodzinach,

uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi.

§8

W przypadku odwołania urodzin przez Organizatora, zadatek

zostaje zwrócony w tej samej wysokości.

§9

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych,

np. ulewnego deszczu, burzy, silnego wiatru,
urodziny przeniesione są na inny termin.

§10

Dane do przelewu:
Anna Jodełka

Nr konta bankowego: 55114020040000350278618630
Tytułem: leśne warsztaty, imię i nazwisko dziecka,

zarezerwowany termin.

§ 11

Opiekun prawny dziecka wyraża zgodę / nie wyraża zgody*
na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika na
potrzeby publikacji zdjęć i filmów z urodzin na stronie
internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach

społecznościowych.

§ 12

Zgłoszenie udziału w leśnych urodzinach jest równoznaczne z
przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego

Regulaminu.

*Niepotrzebne skreślić.