REGULAMIN LEŚNYCH URODZIN

§1

Organizatorem urodzin jest:
JODEŁKA LEŚNE WARSZTATY Anna Jodełka

ul. Zjazd 22 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 7162727931
REGON: 383793558

§2

Uczestnikami urodzin jest grupa dzieci, która pozostaje pod

opieką rodziców/ opiekunów.

Uczestnicy powyżej 7 roku życia mogą pozostać pod opieką Organizatora.


§3

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas urodzin.

§4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub

zgubienie własności uczestników urodzin,

jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas

pobytu na urodzinach.

§5

Rodzice oraz opiekunowie dzieci zobowiązują się

do nie spożywania alkoholu podczas imprezy urodzinowej.

§6

Koszt leśnych urodzin wynosi:

a) grupa do 10 osób 600 zł ,

b) za każde kolejne dziecko + 45 zł.

* możliwość zorganizowania ogniska w miejscach do tego wyznaczonych + 100 zł od grupy

(koszt zawiera zakup drewna, przygotowanie kijków na ognisko, rozpalenie ogniska).

§7

Zgłoszenie ostatecznej ilości dzieci uczestniczących w przyjęciu urodzinowym musi zostać przekazane

do Organizatora imprezy nie później niż tydzień przed planowaną datą urodzin.

Po tym terminie koszt urodzin i liczba uczestników zostaje zatwierdzona przez obie strony.

§8

W przypadku przybycia na urodziny mniejszej liczby uczestników

niż zapowiadana cena nie ulega zmianie.

§9

W przypadku przybycia większej liczby gości niż zapowiadana zostanie naliczona

dodatkowa opłata zgodna z cennikiem.

§10

Wymagana jest przedpłata w formie zadatku w wysokości 200 zł.

Płatność wnosi się przelewem na konto Organizatora.

§11

Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rezerwowanym terminem, powoduje utratę zadatku.

§12

W przypadku odwołania urodzin przez Organizatora, zadatek

zostaje zwrócony w tej samej wysokości.

§13

Urodziny odbywają się w plenerze podczas słonecznych, deszczowych, jak i śnieżnych dni.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. ulewnego deszczu, burzy, silnego wiatru,

czy śnieżycy urodziny zostają przeniesione na inny termin.

§14

Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na urodziny.

Akceptujemy 15 minutowe spóźnienie.

Natomiast czas urodzin (2 godziny) nie będzie przedłużony o czas spóźnienia.

§ 15

Dane do przelewu:
Anna Jodełka

Nr konta bankowego: 55114020040000350278618630
Tytułem: leśne warsztaty, imię i nazwisko dziecka, zarezerwowany termin.

§ 16

Opiekun prawny dziecka wyraża zgodę / nie wyraża zgody*
na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika na
potrzeby publikacji zdjęć i filmów z urodzin na stronie
internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych.

§ 17

Zgłoszenie udziału i wpłata zadatku w leśnych urodzinach jest równoznaczne z
przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

*Niepotrzebne skreślić.