OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Jodełka z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Zjazd 22;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: jodelka.lesnewarsztaty@gmail.com lub
tel. 501-632-795;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisów na warsztaty;
4) odbiorcą danych osobowych będzie Anna Jodełka;
6) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak zawarcia umowy;